Uw gegevens ophalen

'De Bunt is huiskamer van Putte'

Heel Putte participeert. Zowel ouderen als jongeren moeten participatiecafé De Bunt aan de Tulpstraat gebruiken als huiskamer voor ontmoeting, ontspanning of advies. Dat is het doel van plaatselijke coöperatie Zorg om Zorg en de lokale afdeling van ouderenbond KBO.

De Bunt verbindt, zo luidt het motto bij het participatiecafé, dat in januari openging. Dorpsbewoners kunnen er terecht voor een praatje, een bak koffie, een gezamenlijk bereide lunch, een potje sjoelen of de reparatie van kapotte spullen.

Gistermiddag knipte wethouder Lars van der Beek bij wijze van officiële opening een lint door, samen met coördinatrice Winny van der Graaf van de stichting Participatiecafé De Bunt die met zeven vrijwilligers de voorziening op maandag, dinsdag en woensdagmiddag draaiende houdt.

Van der Graaf wil stapsgewijs uitbreiden om de druk op vrijwilligers en financiën niet te hoog te maken. ,,We doen het samen. Zo houden we tweede paasdag - voor ouderen vaak een eenzame dag -een lunch waarbij iedereen iets meebrengt. Wel afstemmen dat we niet tien bakjes zalmsalade hebben, natuurlijk. En dan samen alles bereiden en opeten."

De ruimte wordt gehuurd van woningcorporatie Stadlander.

,,Jong en oud moet zich thuis voelen op deze ontmoetingsplek", zegt De Bunt-voorzitter Lout Vreeken. Jonge werklozen krijgen advies van een re-integratiecoach, een Putse ondernemer van 22 jaar houdt spreekuur over hard- en software voor pc's en telefoons.

De KBO hield al ouderenactiviteiten in MFC De Biezen. ,,Maar we moesten ruimtes delen met andere gebruikers", aldus voorzitter Henk van de Brug. ,,We zitten nu prima in De Bunt, maar we willen op termijn een eigen stek in De Biezen zodra daar een aanbouw gerealiseerd is."

De KBO brengt al 62 jaar mensen bij elkaar en daar is nog altijd behoefte aan, stelt Van de Brug. Zorg om Zorg ziet dat ook zo. Voorzitter Erik De Laet: ,,Maar onze budgetten zijn beperkt. Dus is voor De Bunt een stichting opgericht die ons initiatief uitvoert. In dit café is ook iedereen welkom, niet alleen onze leden."

De hoop is om van tweeënhalf naar zeven openingsdagen te gaan. ,,Dus draai ik even naar de wethouder", lacht De Laet, ,,om te vragen of hij dit omarmt en financieel steunt." Van der Beek roemde de burgerinitiatieven die Putte leefbaarder maken. Harde toezeggingen deed hij niet, faciliteren wil hij best. ,,Daar komen we wel uit samen. Het zou mooi zijn als Herwonnen Levenskracht en De Zonnebloem ook aanhaken."

Bron: BN DeStem, dd 13-03-2018