Uw gegevens ophalen

Servicefonds

U kunt zich bij ons aanmelden voor verschillende servicefondsen. Zo’n fonds dekt bijvoorbeeld de kosten voor het ontstoppen van putten en gootstenen. Ook kan het zijn dat bij uw huurwoning het schoonhouden van dakgoten onder het servicefonds valt. Op dit moment werken we aan één servicefonds voor ons gehele werkgebied.

Wilt u weten welk servicefonds geldt voor uw huurwoning en of u hier lid van bent? U kunt hiervoor contact opnemen met Stadlander.