Uw gegevens ophalen

Cameratoezicht

Bij onze kantoren en in een aantal van onze wooncomplexen hangen camera’s. Deze hebben een preventieve functie zoals het voorkomen van ongewenst gedrag in een complex of ons kantoor. In het geval er een overtreding van de huisregels of een strafbaar feit is begaan in een complex of kantoor bieden de camerabeelden ons de kans om de dader te kunnen aanspreken of aansprakelijk te stellen. 

Vanwege privacywetgeving bestaan er regels voor gebruik van cameratoezicht en het uitlezen van camerabeelden. Beelden mogen uitgelezen worden als er schade is aangebracht aan het eigendom van Stadlander of op verzoek van de politie of een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) van de gemeente. De regeling cameratoezicht in woningcomplexenkunt u hier inzien.