Uw gegevens ophalen

Asbest

U hoeft zich geen zorgen te maken over asbest in uw woning. Zolang u onze vuistregels volgt, is het materiaal volstrekt ongevaarlijk. We weten bovendien in welke woningen nog asbest verwerkt zit.

Asbestonderzoek
Voor al onze woningen (inclusief schuur of berging) hebben we uitvoerig onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van asbest. Onafhankelijke, gecertificeerde inspectiebedrijven en laboratoria vonden uiteindelijk in zo’n 7200 van de onderzochte woningen asbest. In de praktijk blijft het lastig om met 100% zekerheid te voorspellen waar, hoe en welk soort asbest bij de bouw is gebruikt. Want asbest kan ook later bij een verbouwing in het huis terecht zijn gekomen. Het is in een enkel geval ook mogelijk dat huurders zelf asbest in of aan hun woning hebben aangebracht.

Asbestcontrole
Onze gebiedsopzichters controleren dan ook alle (asbestverdachte) woningen die vrijkomen. Als zij asbest vermoeden of constateren, onderzoeken we samen met onafhankelijke professionals of het asbest gevaar oplevert voor de gezondheid van de toekomstige bewoners en de omwonenden.

Vuistregels voor asbest

  • Wilt u gaan klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst om advies aan Stadlander. 
  • Wilt u iets overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbest is? Neem dan vooraf contact met ons op. Niet direct gaan schuren. Bel eerst met Stadlander. 
  • Nooit asbest verzagen, schuren of breken. Dit is strafbaar. Boor nooit een gat in asbest. Ook dit is strafbaar.