Uw gegevens ophalen

Persbericht - Mevrouw Adrie de Bruijn nieuwe commissaris bij Stadlander

In verband met het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn is de heer J. Wagensveld op 31 december 2015 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Stadlander. Per 1 februari 2016 is mevrouw A.C. de Bruijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Stadlander op voordracht van de Huurdersorganisaties (kwaliteitszetel).

Mevrouw De Bruijn was tot 1 januari 2016 acht jaar, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, lid van de Raad van Toezicht van R&B Wonen in Heinkenszand. Gedurende deze periode heeft ze het werkdomein van woningcorporaties, de uitdagingen, maar ook de problemen van woningcorporaties goed leren kennen. Tevens heeft mevrouw De Bruijn ervaring met huurdersverenigingen. Zo heeft ze de huurdersvereniging Woonburg op Walcheren begeleid in een professionaliseringsslag en de belangenbehartiging.

Mevrouw De Bruijn vervulde bestuurlijke en toezichthoudende functies bij verschillende soorten maatschappelijke organisaties. Tevens was ze jarenlang bestuurlijk actief als burgemeester in Veere en Valkenisse en wethouder in Echteld.

Momenteel heeft mevrouw De Bruijn de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting D’Aegen
  • Lid van de commissie bezwaarschriften Provincie Zeeland
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Zeeuwse Bibliotheek
  • Lid van bestuur Vrienden van het Zeeuws Archief
  • Voorzitter Raad van Toezicht Weerwerk
  • Mediator