Uw gegevens ophalen

Nieuws

Gemeente gaat ook andere wijken aanpakken

BERGEN OP ZOOM – De gemeente gaat meer wijken aanpakken om de leefbaarheid binnen de kernen te optimaliseren. Verschillende wijken zijn in een eerder stadium al onder handen genomen, op dit moment wordt er gekeken welke wijken nog meer toe zijn aan een integrale wijkaanpak. Om een eerste stap te zetten heeft de gemeente een leefbaarheidsagenda opgesteld. Vervolgens zal er in gesprek met omwonenden, gebruikers en eigenaren overlegd worden over de zaken die aangepakt moeten worden en wat de buurt zelf wil aanpakken.

Persbericht - Gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties ondertekenen jaarschijf 2018 prestatieafspraken wonen

Op maandag 10 juli hebben de gemeente Bergen op Zoom, Stadlander, Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom en de Huurderbelangenvereniging Halsteren en Lepelstraat de jaarschijf 2018 ondertekend. Eind vorig jaar zijn de regionale prestatieafspraken Brabantse Wal & Tholen ondertekend. De afspraak is toen gemaakt dat er ieder jaar concrete lokale werkafspraken gemaakt worden.

Stadlander werkt hard aan beter contact met huurders

BERGEN OP ZOOM – Luister! Communiceer! Kom afspraken na! Dat was en is de boodschap aan Stadlander. De woningclub die zoveel mensen in de regio huisvesting biedt. Die wil luisteren, maar daarmee heeft geworsteld. Beterschap beloofde en afgelopen woensdag duidelijk maakte dat de juiste weg in is geslagen op dat gebied. Niet dat alles nu al koek en ei is met de vele, vele partners waarmee Stadlander te maken heeft, maar de woordvoerders gaven zeker een beeld dat hoop biedt aan de kritische volgers.

Ontwikkeling Nieuwe Vesting loopt als een trein

BERGEN OP ZOOM – De nieuwbouwwijk Nieuwe Vesting op het terrein van de voormalige alcoholfabriek Nedalco groeit als kool. In deelplan Noord wordt momenteel volop gebouwd en ondertussen groeit vanuit de markt ook de interesse in de nog te ontwikkelen deelgebieden Zuid Oost en Zuid West. Dat blijkt uit de meest recente Bestuurlijke Voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheid om beide deelgebieden sneller in ontwikkeling te brengen.

Sint-Maartensdijk krijgt natuurspeelpark voor kinderen van 4 – 12 jaar

SINT-MAARTENSDIJK – Met medewerking van Stadlander en op initiatief van de Dorpstafel gaat er vanaf eind augustus/begin september een uniek natuurspeelpark verschijnen op een braakliggend terrein aan de Julianastraat. Petra Wevers van de organisatie ‘Krachtig Buiten’ heeft in overleg met beide partijen een prachtig schetsontwerp gemaakt wat op woensdag 7 juni 2017 door de bewoners met grote belangstelling en instemming werd ontvangen in de Haestinge.