Uw gegevens ophalen

Klantenpanels

Stadlander luistert graag naar haar klanten. Want als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws. De mening van onze klanten is belangrijk voor Stadlander om processen, beleid en nieuwe producten te ontwikkelen, te evalueren en hierdoor eventueel van koers te veranderen. Doel van de klantenpanels is om voor diverse onderwerpen inzicht te verschaffen in wat er leeft bij onze klanten. 

Klantenpanels zijn gesprekken waarbij maximaal 12 mensen  tegelijk een discussie voeren onder leiding van een gespreksleider. Zo’n gesprek duurt maximaal 2 uur. Klantpanels geven inzicht in de vraag welke meningen er bestaan over een bepaald onderwerp. Het gespreksonderwerp wordt in de breedte afgetast, waarbij Stadlander een goed idee krijgt hoe er door de buitenwereld/huurder/klant over het onderwerp wordt gesproken, welke denkbeelden er bestaan en welke associaties er bij het onderwerp bestaan. 

Stadlander organiseert 1 tot 3 keer per jaar een klantpanel.

Georganiseerde klantenpanels

20 februari 2018: Huurders helpen huurders. Lees hier het verslag.

18 november 2015: Stadlander Digitaal. Lees hier het verslag.

7 september 2015: Doorstroming; verhuizen ja of nee. Lees hier het verslag.

4 december 2014: Klantenpanel over de nieuwbouw in Gageldonk-West.

7 en 28 oktober 2014: Klantentestpanel vernieuwde website van Stadlander. Lees hier het verslag.

22 september 2014: Tevreden klanten in tijden van bezuinigingen. Lees hier het verslag.

25 september 2013: Het Klanthuis.

10 september 2013: Stadlander en woningonderhoud. Lees hier het verslag. 

22 mei 2013: De volgende stap in de wooncarrière, woonwensen voor 55+-ers en doorstroming. Lees hier het verslag.   

Enquêtes
Dagelijks verstuurt Stadlander enquêtes naar haar huurders. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe zaken rondom een reparatieverzoek zijn gegaan. Of wanneer je net een nieuwe woning bij Stadlander bent gaan huren. Deze enquêtes worden bijna altijd via de email verstuurd. Met de uitkomsten meten we onder andere de klanttevredenheid.

Downloads