Uw gegevens ophalen

Woonfraude melden

Onderverhuren aan derden is strafbaar. We noemen dat woonfraude. Ook hennepkwekerijen, drugsverkoop en prostitutie worden door Stadlander tot woonfraude gerekend. Weet u van illegale onderverhuur of andere woonfraude? Laat het ons weten met onderstaand meldingsformulier. Uw melding wordt vertrouwelijk in behandeling genomen. 

 

Gegevens van de melder
Naam
Adres
Postcode 
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Adres waarop woonfraude plaatsvindt *

Soort woonfraude
(aanvinken wat van toepassing is) *
Woning wordt geheel/gedeeltelijk onderverhuurd
Hoofdbewoner wordt niet meer gesignaleerd
Hoofdbewoner is overleden, familieleden/onbekenden hebben de woning betrokken
Hoofdbewoner heeft de woning verlaten en de woning staat leeg
Woning wordt gebruikt als hennepkwekerij
Woning wordt voor andere doeleinden gebruikt,
bijvoorbeeld prostitutie
anders, nl:

Nadere informatie
Sinds wanneer speelt dit? *
Welke aanwijzingen heeft u voor de woonfraude? *
Zijn er omwonenden die dit kunnen bevestigen?
Heeft u er met de hoofdhuurder over gesproken?
Heeft u dit al eerder gemeld? Zo ja, bij wie?
Is er sprake van overlast. Zo ja, in welke vorm? *
Wilt u op de hoogte worden gehouden over het verloop van het onderzoek? *
ja
nee
* verplichte velden