Uw gegevens ophalen

Stadlander Buurtcultuurfonds: de kunst van het samenleven

We geloven erin dat culturele activiteiten wijkbewoners met elkaar verbinden. En dat is goed voor de leefbaarheid en de (sociale)betrokkenheid in de buurt. Om die activiteiten financieel te ondersteunen, hebben we samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Stadlander Buurtcultuurfonds opgezet.

Buurtcultuurfonds / Buurtnatuurfonds

Huurders, woningeigenaren, kunstenaars, medewerkers van Stadlander en andere samenwerkende organisaties, stichtingen... het maakt niet uit wie of wat u bent: iedereen mag een plan bij het Buurtcultuurfonds aandragen. Zolang het project maar plaatsvindt in een wijk of buurt waar Stadlander actief is en de bewoners betrokken worden in de kunst-, cultuur- of natuuractiviteit. 

Contact tussen buurtbewoners
Het Buurtcultuurfonds draait om contact tussen de mensen in de wijk en het inzetten van de talenten van bewoners zelf. De grootste uitdaging is om groepen buurtbewoners, jongeren en ouderen aan de hand van herkenbare thema’s een kunst-, cultuur-, of natuurproject te laten realiseren. Samenwerken en samen leven, met kunst, cultuur of natuur als bindmiddel.  

Aanvragen
Wilt u meer informatie kunt u deze aanvragen via het aanvraagformulier in het Dashboard.