Uw gegevens ophalen

Koopwoningen: Waarom verkoopt Stadlander woningen?

Als woningcorporatie zijn we er in de eerste plaats om woningen te verhuren. Toch bieden we ook een uitgebreid aanbod van koopwoningen aan. Waarom? Daar zijn verschillende redenen voor. 

  • De woningmarkt verandert continu. Regionaal, maar ook lokaal. De vraag naar het ene type woning neemt af, terwijl een ander type aan populariteit wint. Demografische factoren spelen hierbij een rol, zoals de vergrijzing. We merken al enige tijd dat de behoefte aan eengezinswoningen daalt. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar appartementen en zorgwoningen. Om die te bouwen is veel geld nodig, geld dat we voor een deel opbrengen door met name eengezinswoningen te verkopen. Dus: verkoop maakt nieuwbouw mogelijk.    
     
  • Een andere belangrijke reden is dat starters op de woningmarkt vaak de voorkeur geven aan een koopwoning. Maar dan moet die wel aantrekkelijk geprijsd zijn. De koopwoningen die we aanbieden zijn doorgaans betaalbaar, maar vergen binnen nog wat afwerking (bijvoorbeeld keuken, toilet, badkamer). Ook kunt u als koper in sommige gevallen gebruik maken van de Starters Renteregeling. 
     
  • Voor zittende huurders kan het ideaal zijn om hun huurwoning te kopen. Ze wonen er vaak al jaren naar tevredenheid en kennen de woning door en door. Door te kopen, bouwen ze eigen bezit op en hebben ze zelfstandigheid in het beheer en onderhoud. Zo vergroten deze huurders bovendien hun mate van zelfredzaamheid.  
     
  • We hebben nog een reden om woningen te verkopen. Het mengen van huur- en koopwoningen heeft meestal een positief effect op de leefbaarheid en de sociale samenhang in een wijk.