Uw gegevens ophalen

Koopwoningen: Waarom mag de verkoper de notariskeuze bepalen?

Normaal gesproken kan de koper van een woning zelf een notaris kiezen. Om ons belang in de wijken en kernen zeker te stellen, is het gewenst om alle aktes onder te brengen bij een projectnotaris. Deze projectnotaris is in het bezit van alle eigendomsbewijzen en vestigt alle erfdienstbaarheden (recht van overpad o.a.). Per gemeente hebben we voor u uit diverse notariskantoren de beste keuze gemaakt waar u voor een interessant tarief uw akte kunt laten opstellen. Bij deze notariskantoren worden alle stukken en volmachten gedeponeerd.