Uw gegevens ophalen

Koopwoningen: Stadlander verkoopt al haar woningen ‘kosten koper'. Wat betekent dit?

Dit betekent dat u naast de koopprijs nog een aantal andere kosten moet voldoen. Deze kosten bestaan uit: 2% overdrachtsbelasting over de koopprijs, kadastrale kosten (inschrijving), notariskosten voor de akte van levering, notariskosten voor de akte van hypotheek*, advieskosten voor het sluiten van een hypotheek* en taxatie voor de aanvraag van de hypotheek*. Deze kosten samen zijn ongeveer 6% van de totale koopsom. De kosten die u moet maken voor het verkrijgen van de financiering zijn fiscaal aftrekbaar (alles waar een * bij staat).