Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Welke eisen stelt Stadlander aan tijdelijke verhuur of anti kraak?

Stadlander stelt een aantal eisen aan zijn tijdelijke huurders: 

1. Tijdelijke huurders ontlenen geen rechten aan het sociaal plan (geen herhuisvesting, geen vergoeding in de tegemoetkoming in de verhuiskosten, enzovoort).  
2. Kandidaten voor tijdelijke huisvesting krijgen een intakegesprek met een medewerker van Stadlander of met de voor Stadlander werkende leegstandbeheerder.
3. Kandidaten voor tijdelijke huisvesting mogen geen financiële, sociale en/of psychische problematiek hebben, waaronder drank- of drugsverslaving.
4. Tijdelijke huurders hebben geen kinderen, dit in verband met de tijdelijke verblijfsduur in een woning. 
5. De leegstandsbeheerder bepaalt, in overleg met Stadlander, wie de woningen gaat bewonen. 
6. Tijdelijke huurders mogen geen negatieve historie hebben bij Stadlander of andere woningcorporaties.

De inschrijving en toewijzing voor tijdelijke verhuur en anti kraak van ons bezit loopt via VoorkomLeegstand, VPS en VVB Wonen.

Klik op een van bovenstaande linken om uzelf in te schrijven voor tijdelijke verhuur.