Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Mogen een ouder en een meerderjarig kind samen ingeschreven staan als woningzoekende bij Zuidwestwonen.nl?

Stadlander voert het beleid dat een ouder en meerderjarig kind niet samen op een huurcontract kunnen komen te staan. Als u dus in aanmerking wil komen voor een huurwoning van Stadlander dan kunt u niet samen op één inschrijving ingeschreven staan als aanvrager.


Indien u samen wilt gaan wonen dan dient of de ouder of het kind genoteerd te worden op de inschrijving als meeverhuizer. Deze meeverhuizer kan geen aanspraak maken op de woning mocht de aanvrager de woning verlaten of overlijden. Houdt u er wel rekening mee dat in bepaalde gevallen het inkomen van de meerverhuizer meetelt in verband met passend toewijzen.