Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan na extreme agressie iemand nog in aanmerking komen voor een andere woning?

Is er sprake geweest van extreem geweld (verbaal of non-verbaal) dan kan Stadlander besluiten de betreffende persoon nooit meer een huurcontract aan te bieden. De woningzoekende wordt hiervan dan schriftelijk op de hoogte gesteld.