Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan iemand in aanmerking komen voor een woning als deze is ontruimd als gevolg van overlast of bedreiging?

Als een persoon is ontruimd vanwege overlast of bedreiging dan kan de veroorzaker(s) voor een periode van 3 jaar (vanaf de datum einde huurovereenkomst) niet in aanmerking komen voor andere woonruimte van Stadlander. Iemand kan zich wel inschrijven als woningzoekende. Een woning zal door Stadlander in deze periode niet aangeboden worden.

Na het verlopen van de periode van 3 jaar kan, na aanbieding van een woning en vervolgens het aangaan van een huurovereenkomst, Stadlander besluiten een tweede kansovereenkomst af te sluiten.