Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan iemand in aanmerking komen voor een woning als deze is ontruimd als gevolg van drugs relateerde activiteiten?

Als een persoon is ontruimd uit een woning omdat er drugs (in welke vorm dan ook) zijn aangetroffen of activiteiten hebben plaatsgevonden die in strijd zijn met de Opiumwet dan wordt door Stadlander voor een periode van 5 jaar de persoon uitgesloten van het woningaanbod.

Na deze periode én het hebben voldaan van een eventuele vordering kan er na reactie een woning aangeboden worden. Mocht een aanbod leiden tot een huurovereenkomst dan kan Stadlander besluiten een tweede kansovereenkomst af te sluiten.