Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan iemand in aanmerking komen voor een woning als de persoon uit een woning is ontruimd vanwege huurachterstand of een andere vordering?

Als een bewoner is ontruimd vanwege huurachterstand of een andere vordering dan wordt pas weer een woning aangeboden als de volledige huurachterstand en/of vordering is voldaan.

Volgt de woningzoekende een schuldhulpverleningstraject en heeft deze het traject voor 2/3 met goed gevolg doorlopen dan kan, ondanks dat bedrag niet (volledig) is betaald, in overleg met de bewindvoerder Stadlander besluiten een woning toe te wijzen.

In beide gevallen kan Stadlander besluiten, naast het regulier huurcontract, een tweede kansovereenkomst aan te gaan met de bewoner.