Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan iemand in aanmerking komen voor een woning als de persoon een schuldhulpverleningstraject doorloopt en nog een huurachterstand heeft?

Volgt de woningzoekende een schuldhulpverleningstraject en heeft deze het traject voor 2/3 met goed gevolg doorlopen dan kan, ondanks dat bedrag niet (volledig) is betaald, in overleg met de bewindvoerder Stadlander besluiten een woning toe te wijzen.

Stadlander kan besluiten, naast het regulier huurcontract, een tweede kansovereenkomst aan te gaan met de bewoner.