Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Kan iemand in aanmerking komen voor een woning als de persoon een schuldhulpverleningstraject doorloopt?

Volgt een woningzoekende een schuldhulpverleningstraject en heeft deze persoon geen huurachterstand of een andere vordering bij Stadlander dan kan er gewoon in aanmerking worden gekomen voor een woning.