Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Mag ik mijn bedrijfspand onderverhuren?

Zonder schriftelijk toestemming van verhuurder is het niet mogelijk uw pand onder te verhuren.
Wij ontvangen graag de volgende informatie van de eventuele onderhuurder:

  • Uittreksel KvK;
  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie van het uitgebreide ondernemersplan bij een startend ondernemer;
  • Motivatie waarom u wenst onder te verhuren.

Na ontvangst van bovengenoemde bescheiden en informatie, zullen wij een kredietwaardigheidsonderzoek laten uitvoeren, waarna al dan niet definitieve acceptatie volgt.

Let op: wanneer u uw gehuurde locatie onderverhuurt, treedt in de voetsporen van een verhuurder en wordt de onderhuurder, huurder van u.