Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Hoe vindt de servicekostenafrekening plaats?

Elk jaar ontvangt een huurder een servicekostenafrekening, onder vermelding van de periode waarop deze betrekking heeft en de wijze van berekening daarvan alsmede, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.

Uit dit overzicht over de betreffende periode blijkt of, rekening houdend met voorschotbetalingen, door huurder te weinig is betaald of door verhuurder te veel is ontvangen. Het verschil wordt bijbetaald of teruggestort. Mocht u omtrent de betreffende afrekening vragen hebben, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken vóór de vervaldatum van de nota. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg.