Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Hoe kom ik in aanmerking voor een institutioneel pand?

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een bedrijfsmatig pand, ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • Recent gewaarmerkt uittreksel KvK;
  • Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs;
  • Kopie van het uitgebreide ondernemersplan bij een startend ondernemer;
  • Omzetcijfers

Na ontvangst van bovengenoemde bescheiden en informatie, zullen wij een onderzoek laten uitvoeren, waarna al dan niet definitieve acceptatie volgt.