Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Hoe kan ik een overnamekandidaat / indeplaatsstelling melden?

Als u uw bedrijf wilt overdragen en u heeft een overnamekandidaat gevonden, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te communiceren. Om te kunnen beoordelen of de overnamekandidaat aan de eisen van verhuurder voldoet, hebben wij van uw overnamekandidaat ten minste de navolgende aanvullende informatie nodig:

  • Uittreksel KvK, waaruit de inschrijving van de nieuwe kandidaat blijkt;
  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie van het uitgebreide ondernemersplan bij een startend ondernemer (nieuwe inschrijving KvK);
  • Gegevens waaruit de solvabiliteits- en de liquiditeitspositie blijkt;
  • Motivatie waarom u de huurovereenkomst wenst over te dragen.

Na ontvangst van bovengenoemde bescheiden en informatie, zullen wij een kredietwaardigheidsonderzoek laten uitvoeren, waarna al dan niet definitieve acceptatie volgt.

Totdat de overeenkomst van huuroverdracht door alle partijen is getekend bent u huurder, de vigerende huurovereenkomst blijft gehandhaafd. U blijft dus volledig verantwoordelijk voor (onder andere) het betalen van de huurverplichting.