Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Hoe geef ik een naamswijziging door?

Als uw organisatie van naam verandert, dient u dit te allen tijde, bij voorkeur schriftelijk, aan ons door te geven. Bij een naamswijziging is het voor ons van belang te weten of uw KvK-nummer wijzigt. Het is daarom raadzaam om een recent uittreksel KvK toe te voegen aan uw verzoek.

Indien uw naam wijzigt, maar uw KvK-nummer blijft gelijk dan is er sprake van een naamswijziging welke door ons zal worden vastgelegd.

Wanneer de naam en het KvK-nummer van de onderneming wijzigen, is er sprake van een andere juridische entiteit. In voorkomende gevallen dient er een overeenkomst van huuroverdracht te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd dat alle rechten en verplichtingen die huurder jegens verhuurder heeft uit hoofde van de huurovereenkomst aan de ‘opvolgend’ huurder worden overgedragen.