Uw gegevens ophalen

Asbest: Wordt asbest nog steeds toegepast in woningen?

De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren schuren of slopen van asbest is sinds 1993 helemaal verboden. Voor die tijd werd asbest geregeld gebruikt als bouwmateriaal. Daarom kan asbest nog voorkomen in oudere woningen, vooral in huizen die zijn gebouwd tussen 1945 en 1993. Maar het is beslist niet zo dat in elke woning asbest aanwezig is.