Uw gegevens ophalen

Klantenpanels: Wat is een klantenpanel?

Dit zijn gesprekken waarbij  maximaal 12 mensen  tegelijk een discussie voeren onder leiding van een gespreksleider.

Zo’n gesprek duurt maximaal 2 uur.

Klantpanels geven inzicht in de vraag welke meningen er bestaan over een bepaald onderwerp.

Het gespreksonderwerp wordt in de breedte afgetast, waarbij Stadlander een goed idee krijgt hoe er door de buitenwereld/huurder/klant over het onderwerp wordt gesproken, welke denkbeelden er bestaan en welke associaties er bij het onderwerp bestaan.