Uw gegevens ophalen

Warmtewet: Waarom staat er in de leveringsovereenkomst dat er alleen warmtelevering plaats vindt in de periode van 1 oktober tot en met 1 april?

Art:4.3 Warmtelevering vindt alleen plaats gedurende de periode van 1 oktober tot en met 1 april van elk kalenderjaar. Leverancier is gerechtigd, doch nimmer verplicht, buiten deze periode Warmte te leveren.

Binnen de Warmtewet is bepaald dat de warmte leverancier (Stadlander) in deze periode de verplichting heeft om warmte te leveren. Vandaar dat deze leveringsverplichting opgenomen is in de leveringsvoorwaarden. Buiten deze periode vindt er ook warmtelevering plaats maar heeft de warmte leverancier (Stadlander) de mogelijkheid om de warmtelevering te beperken of te onderbreken. Bijvoorbeeld om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.