Uw gegevens ophalen

Warmtewet: Waar kan ik met een klacht terecht?

Heeft u een klacht over de tariefberekening, de warmtelevering of andere zaken die te maken hebben met de levering van wamte, koude en/of warm tapwater? Blijf er niet mee zitten en meld het ons!

Vragen over de afrekening of het voorschot of de warmtewet kunt u stellen aan Techem, telefoonnummer 076-5725888 of per e-mail klantenservice@techem.nl

Een klacht over de levering van warmte of koude kunt u indienen via het klachtenformulier op onze website. Samen met u gaat Stadlander kijken wat het probleem is. Bent u van mening dat Stadlander uw klacht niet naar behoren heeft opgelost, dan kunt u terecht Geschillencommissie Energie en Water. In een aantal gevallen kunt u ook bij de Huurcommissie terecht.