Uw gegevens ophalen

Warmtewet: Ik heb ter ondertekening van Stadlander twee versies ontvangen: “individuele overeenkomst tot levering van warmte (en/of warmtapwater)” en de daarbij behorende voorwaarden. Wat is hiervan de bedoeling?

Zoals in de begeleidende brief aangegeven dient u één exemplaar te ondertekenen en terug te sturen aan Stadlander.

Door de invoer van de Warmtewet is Stadlander warmteleverancier geworden. De veranderde rol heeft tot gevolg dat bestaande overeenkomsten niet meer actueel zijn.