Uw gegevens ophalen

Klacht over Stadlander: Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de uitspraak over mijn klacht?

In zo'n geval kunt u een beroep doen op de Regionale Geschillen Commissie (RGC) voor een onpartijdig oordeel. Het oordeel van de RGC is voor ons bindend. Dat betekent dat wij de uitspraak van de commissie naleven. Wanneer u met de uitspraak van de Regionale Geschillen Commissie geen genoegen neemt, staat het u vrij om een gerechtelijke procedure aan te spannen. De rechter doet dan uitspraak over het geschil. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Regionale Geschillen Commissie.