Uw gegevens ophalen

Belanghouders: Wie ziet Stadlander als haar werkrelaties?

Partijen met wie Stadlander als werkorganisatie een partnerrelatie heeft die veel verder gaat dan een puur zakelijke klant- leveranciersverhouding, ziet de woningcorporatie als een professionele werkrelatie. Naast het ambtenarenkorps van de kerngemeenten zijn dat vooral zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen en wijkzusters, politie en justitie, collega-woningcorporaties, ondernemers in de bouw, installatiebedrijven, makelaardij etc.