Uw gegevens ophalen

Belanghouders: Wie ziet Stadlander als haar belanghouders?

Huurdersorganisaties, de leden van de Colleges van B&W en de gemeenteraadsleden van onze kerngemeenten ziet Stadlander als haar belanghouders. Deze partijen willen we in wederkerigheid invloed geven op strategische keuzes van de woningcorporatie. Huurdersorganisatie en gemeenten zijn daarnaast met het in werking treden van de nieuwe Woningwet een volwaardige partij bij het overleg over de te maken prestatieafspraken met Stadlander.