Uw gegevens ophalen

Belanghouders: Wat is het profiel van een ‘maatschappelijke (mee)denktankdeelnemer’?

Een (mee)denktank deelnemer is een huurder van Stadlander, of lid van een huurdersorganisatie dan wel een lid van een College van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraad uit een kerngemeente waar Stadlander werkzaam is. Hij of zij is op naam uitgenodigd om aan de algemene vergadering van belanghouders deel te nemen en heeft meer affiniteit met legitimatie dan met volkshuisvesting.